פרשת יתרו: סדר בחיינו

"וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר" (שמות כ,א)
בפרשתנו מופיע אחד מהמאורעות המרגשים ביותר לעם ישראל. הקב"ה "יורד" על הר סיני ואומר לנו את עשרת הדברים. ברצוני להציע כאן שיש סדר הגיוני בעשרת הדברים.
דיבר ראשון: הקב"ה מכריז שהוא בעצמו הוציא אותנו ממצרים. משמעותה של הכרזה זו, שהקב"ה גאל אותנו מבית עבדים והפך אותנו לעם.
דיבר שני: בעקבות הדיבר הראשון, הקב"ה אומר כביכול שבעקבות הגאולה הזו שגאלתי אתכם, לכן הקב"ה מצווה אותנו שלא יהיה לנו אלוהים אחרים זולתי.
דיבר שלישי: אחר שהכרנו במלכות ה', הקב"ה מצווה אותנו לא להישבע בשם הקב"ה לשווא. הפירוש של דיבר זה, להישבע זה מעשה שצריך לעשותו בכובד ראש (לא נאריך כאן על שבועה). כאשר נשבעים לשווא בשם הקב"ה, אנחנו משתמשים בשמו של הקב"ה ללא צורך וזה מעשה חמור ואין המקום כאן להאריך בזה.
דיבר רביעי: הקב"ה מצווה אותנו על השבת. מצוות השבת היא מצווה חשובה מאד אשר כל היהודים חייבים בה. מפני זה היא כתובה כאן אחר שהכרנו במלכות ה' והבנו שאסור להישבע בשם הקב"ה לשווא, הקב"ה מצווה אותנו את המצווה שכל היהודים חייבים בה.
דיבר חמישי: אחר הציווי על השבת, הקב"ה מצווה אותנו על כיבוד הורים. סדר זה שהשבת קודמת לכיבוד הורים. הקב"ה מורה לנו שאם ההורים מורים לנו לחלל את השבת, אסור לשמוע להוראה זו, מפני שכולנו חייבים במצוות השבת.
הערה: עד כאן זה הפירוש שלי. מכאן ואילך אני נעזר בפירושו של הרש"ר הירש זצ"ל.
דיבר שישי: איסור רצח כללי.
דיבר שביעי: אחרי איסור רצח, בא איסור "רצח" בחיי הנשואים. האיסור הוא, איסור בגידה באשתך, שזה מעין רצח.
דיבר שמיני: אחר איסור "רצח" בחיי הנישואים, בא איסור הגבלת חירותו של האדם. לדוגמה , כאשר כופתים אדם בשרשראות. במעשה זה גנבנו את חירותו של האדם. הגבלה זו היא מעין "רצח" של החירות שהייתה לאדם זה.
דיבר תשיעי: אדם מעיד על אדם אחר עדות שקר. אותו אדם שיעידו עליו עדות שקר, הוא מוגבל עקב עדות זו. הגבלה זו באה בעקבות דיבור שקרי. דיבר זה בא אחרי דיבר האוסר להגביל אדם ע"י מעשה.
דיבר עשירי: אחר איסור של עדות שקר. בא איסור לא תחמוד, שזה איסור שבלב היכול להביא למעשה אסור. לדוגמה, אדם משתוקק לכסף הנמצא אצל חברו. השתוקקות זו יכולה להביא אדם לידי מעשה של גניבת הכסף.
הקב"ה מורה לנו בעשרת הדברים שיש סדר בחיים. אפשר ללמוד מכאן, שכשם שהקב"ה הורה לנו שיש סדר הגיוני בחיים, כך אנו צריכים לעשות סדר בחיינו שיהיה הגיוני וכך נוכל בע"ה לנצל היטב יותר את חיינו.

תפילה לנהל את חיינו בסדר הגיוני
המשכיל בסדרי חיינו, תפילה.
נבראנו בזמן הנכון ובמצב המתאים ובחסדו הגדול.
הנותן לנו אפשרויות לרוב.
כל אפשרות ואפשרות ביכולתנו ליישמה.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו כלים לבחור באפשרות הנכונה ביותר עבורנו.
בזכות כלים אלה, נדע להפיק מחיינו את המיטב.
ברוך אתה שומע תפילה
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה