פרשת האזינו: כל משפט הוא יישר ואמת

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים לב,ד)
בפרשתנו משה שר את שירתו. משה פותח את שירתו במילות שבח להקב"ה. אחר פתיחה זו, משה עבור לקטרג על עם ישראל, בעקבות כך שעם ישראל לא הלך בדרכי ה'. אחד ממילות השבח הם פסוק המצוטט למעלה. פירוש הפסוק הוא, שהקב"ה הוא שופט משפט צדק ואין במשפטו עול.
אפתח בשאלה הידועה לכולנו והיא, האם הקב"ה שופט תמיד משפט צדק?
תשובות אין ספור ניתנו לשאלה זו. אני הקטן אענה תשובה פשוטה מאד. הקב"ה הוא השליט על העולם והוא הכל יכול. כלומר הקב"ה יכול ברצותו להטיב לנו מאד וברצותו ח"ו להמית אותנו. העובדה שאנחנו במצב מסוים בנקודה מסוימת בחיינו כך ולא אחרת, היא ההוכחה שהקב"ה שופט בצדק. אנחנו צריכים לראות את "חצי כוס המלאה" ולחשוב שמצבנו היה יכול להיות "חצי הכוס הריקה" וכך מסקנתנו תהיה שהקב"ה שופט משפט צדק.
אביא דוגמה אישית לתשובה זו. נכותי היא בארבעת הגפיים ובדיבור קשה מאד ואני לא עצמאי בכלל, אך אני חברותי מאד ויצירתי מאד. הייתי יכול לבכות את מצבי מצד אחד. מצד שני, אני יכול להודות להקב"ה על כל הטוב שהעניק לי. כאשר אני מודה להקב"ה ובאותו הזמן אני מודע שמצבי היה יכול להיות הרבה יותר רע, רק במצב זה, אני יכול להבין שהקב"ה שופט אותי משפט צדק.
ניתן להשליך את ראייתנו את משפט הצדק של הקב"ה, למשפט של כל אחד ואחת מאיתנו כלפי עצמנו. לדוגמה, כאשר אני בא לשפוט את עצמי. אני צריך תמיד לראות את שני הצדדים שיש לי ואני צריך לדעת שתמיד היה יכול להיות לי יותר רע ממצבי עתה. כך אוכל לשפוט את עצמי במשפט צדק.
תפילה לשפוט בצדק כל אחד ואחת מאיתנו
למנצח על המשפט תפילה.
אתה יצרת אותנו תמונה שלמה מרובת גוונים.
בנוסף נתת לנו את היכולת להבחין בין כל הגוונים.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו תבונה להבחין בין טוב לרע, עיקר וטפל, מוגבל לחופשי.
הוסף לנו יכולת לראות הפכים אלו ביחד.
בזכות הבחנות אלו וראייה זו, נשכיל להבין שמצבנו עתה הוא הכי טוב ומתאים לנו.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה