פרשת במדבר: ישראל שלמים

דבר תורה זה, מוקדש לעילוי נשמת דודתי היקרה והאהובה אסתר ז"ל
אסתר הייתה אחותה של אמא פנינה ז"ל מהמשפחה שהייתי אצלה באומנה בת"א מכיתה א-ו
הקב"ה מונה את ישראל בחודש השני בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים.
מנייה זו באה לאחר השראת שכינתו של מלך מלכי המלכים על המשכן וישראל.
בנוסף מנייה זו מראה את חיבתו הגדולה של הקב"ה לישראל.
הקב"ה מונה כל שבט ושבט במספר שלם ללא יחידות.
חושבני, שלא היו יחידות בשבטים השונים.
אלא המספר השלם בא להורות שישראל היו שלמים במהותם.
כלומר, ישראל היו שלמים באמונתם, בנפשם וכו'.
יוצא מכאן, שישראל מתאחדים באמונת הבורא ובמצוותיו.
איחוד זה מקנה כוח גדול לישראל גם כלפי האדם היחיד וגם כלפי כלל ישראל.
הדברים האלה מתערבבים זה בזה.
מפני שכאשר היחיד רואה את ישראל עושים רצונו של מקום, היחיד נגרר אחריהם וכן להיפך כאשר ישראל רואים היחיד נאמן באמונתו ושומר מצוותיו, ישראל נגרר אחר האדם הבודד.
מפני כך, יש חשיבות רבה שנהיה שלמים ומאוחדים.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה