פרשת בחקותי: ה' חפץ בנו עד למאוד

בתחילת פרשתנו הקב"ה פונה אלינו ומבטיחנו, שכאשר נשמור את בריתו, ה' יהיה ויטיב עמנו .

פנייה זו מראה, עד כמה ה' חפץ בנו.

אולם היאך נחפוץ ונבדוק בו?

הרי יחסנו אליו יתברך, אינו ידוע ומובן כלל.

אי-אפשר להתייחס ככל הישויות בעולם הזה.

מפני שאין לקב"ה גוף ודמות הגוף.

לכן יחסנו אליו יתברך, צריך להיות יחס של תודעה עמוקה ביותר.

לעתים החוויה התודעתית, חזקה יותר מהחוויה המוחשית.

החוויה התודעתית, מתרחשת בעמקי הלב והנפש והנשמה.

ככל שהתודעה תתחולל ותחדור לחלקים של הווייתנו,

כך יחסנו לאדון הכל, יתגבר ויתחזק ונחפוץ בו יותר ויותר.

אך יש לידע, שתהליך זה לעתים מורכב ומתיש מאוד.

אך התהליך מתחיל להתרחש, מרגישים עונג אליו יתברך שמו.

בשעה זו, העריגה והדבקות בו, גדולים עד למאוד.

שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה