פרשת בהר בחוקתי: על מצוות חסד צריך לצוות

"כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו" (ויקרא כה, כה)
פרשת בהר עוסקת בשמיטה ויובל. בשנת השמיטה אנו מצווים לא לעבוד בקרקע וכן בשנת היובל ובנוסף בשנת היובל אנו מצווים להשיב את הקרקעות המשועבדות לבעליהם. הקב"ה מצווה אותנו צווי לסייע לאדם העני להשיב לו את שדהו.
ברצוני לשאול מדוע קיימת מצווה זו והיא לא נכללת במצווה הכללית של גאולת קרקע, המופיעה בפסוק שלפני הפסוק שלנו. לשון המצווה הכללית היא, (שם, כד) "וּבְכֹל אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם גְּאֻלָּה תִּתְּנוּ לָאָרֶץ". אפשר להמשיך להעמיק בשאלה זו, בפרשת קדושים נצטווינו על "ואהבת לרעך כמוך", שבמצווה זו נכלל כל סיוע לחבר הנזקק. המצווה שלנו היא גם נכללת במצווה הזו.
אדם גומל חסדים בדרך כלל כאשר הוא יכול או רוצה. אך ישנם מצבים שצריך לגמול חסדים באופן קבוע ולאותו אדם. מצבים אלו, גורמים לעתים לגומל החסדים לאבד את היכולת או את הרצון לגמול חסדים לאותו אדם. מפני זה הקב"ה מצווה אותנו מצוות שבהן אנו יכולים למעוד בהן, כגון: גאולת קרקע של אדם עני. אדם שהוא עני יכול להיות לאורך תקופה ארוכה עני. מצב זה עלול להיות מעמסה על המסייע לו והמסייע יכול להתעייף ולחדול מסיוע זה ולכן צריך מצווה.
ברצוני לתת דוגמה למצווה שדנו בה. אדם המסייע לאנשים עם מוגבלות. אדם זה יכול לסייע תקופה ארוכה מאד מתוך הרגשה של גמילות חסרים אדירה. אולם אם אדם יעסוק בזה יום יום במשך מספר שעות ביום. אדם זה עלול להרגיש שגמילות חסדים זו הופכת להיות עבודתו ולכן מצב זה ידרוש עשיית חוזה עבודה בין שני הצדדים.
תפילה להבין ולזכות תמיד לקיים מצוות
למנצח לאדון הכל.
אתה הענקת לנו תורת חיים ובה מצוות לרוב.
אתה גם הענקת לנו שכל ישר ובינה להבין תורתך.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו הבנה בכל מצווה ומצווה ואפ' במצוות אשר אינן מובנות.
הוסף לנו הבנה, שאתה ציוות אתנו מצוות שיש בהן חסד, שלא נטוש את מעשה החסד שאנו עושים.
בזכות הבנה זו, נקיים מצוותיך בקביעות והקפדה יתרה.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה