פרק ו משנה ד

"כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא
אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך (עשה) ואל תתאוה לשלחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולת"
אדם החפץ לקנות תורה, צריך להתמקד בלימוד ולעמול בתורה. המשנה מציעה דרך להתמקד בתורה, פת במלח תאכל וכו'. כאשר אדם זה יתמקד בתורה, מובטח לו שיהיה לו טוב בעולם הזה ובעולם הבא. אדם העוסק בתורה, שלא יבקש שיכבדו אותו ושלא ירצה כבוד עקב כך. אדם זה צריך לדעת שהכבוד שהוא עוסק בתורה, זה הכבוד הכי חשוב בעולם והקב"ה משלם לו שכר על כך.

השאר תגובה