פרק ד משנה כב

"הוא היה אומר הילודים למות
והמתים להחיות
והחיים לידון לידע להודיע ולהודע
שהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדיין הוא עד הוא בעל דין והוא עתיד לדון
ברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד שהכל שלו
ודע שהכל לפי החשבון ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"
רבי אליעזר הקפר אומר מה הוא היעד והיעוד של אנשי העולם. הנולדים יעדם בסוף למות. המתים יעדם לחיות בעולם הבא. אך האנשים אשר חיים עתה, ייעודם העיקרי הוא להפיץ את שמו של הקב"ה בעולם. העיקר להפיץ שהקב"ה ברא ויצר את העולם וכן הקב"ה דן את עולמו מפני שהבורא מבין את כל עולמו והוא משמש במשפטו את כל בעלי התפקידים הקיימים במשפט כלומר הקב"ה השופט ועד ובעל הדין. בנוסף הקב"ה שופט משפט אמת וצדק מפני שהכל גלוי וידוע לפניו ואין הקב"ה שוכח דבר וגם אין לו פחד והוא גם לא מקבל שוחד. אנחנו צריכים לידע שהקב"ה דן דין אמת ללא הבטחות מוקדמות. לכן אנו צריכים לדעת שהולדתנו וחיינו ומותנו ללא בחירה ובנוסף לכך אנו צריכים לדעת שנצטרך לתת דין וחשבון לפני הקב"ה על כל מעשינו.

השאר תגובה