פרק ד משנה טו

"רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים
רבי מתיא בן חרש אומר

  1. הוי מקדים בשלום כל אדם
  2. והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים"
    רבי ינאי אומר אין אנו יודעים מדוע אדם שהוא רשע טוב לו ואדם שהוא צדיק רע לו. כלומר אנו לא יודעים מדוע אנו נמצאים במצב שאנו נמצאים. יכול להיות שלא רק שאין אנו יודעים מדוע אנו נמצאים במצב שאנו נמצאים אלא החיפוש אחר תשובה לשאלה זו אינה מקדמת אותנו.

רבי מתיא אומר:

  1. אדם צריך לברך ראשון ב"שלום" כל אדם שהוא פוגש. אמירה זו מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להיות בני אדם ולהקדים בשלום כל אדם, זו התנהגות של בני אדם. 
  2. אדם צריך להתנהג בדרך האמצע. אין האדם צריך להקטין את עצמו ואין האדם צריך להגדיל את עצמו.

השאר תגובה