פרק ג משנה ה'

"רבי נחוניא בן הקנה אומר
כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ
וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ"
רבי נחוניא מראה לנו את חשיבות התורה ואומר כך. אדם אשר חי ע"פ תורה על כל המשתמע מכך, אדם זה משוחרר מחובות השלטון ומפרנסת עצמו. אם אדם אינו חי ע"פ תורה על כל המשתמע מכך, אדם זה אינו משוחרר מחובות השלטון ומפרנסת עצמו.
לומדים מהמשנה שעול תורה זה הכי חשוב בחיים.

השאר תגובה