פרק א משנה יז

"שמעון בנו אומר

  1. כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה
  2. ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה
  3. וכל המרבה דברים מביא חטא"
    שמעון בן רבן גמליאל מוסיף לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.
  1. כאשר אדם יושב עם תלמידי חכמים יעשה טוב לעצמו שיקשיב וילמד מהם. כך ירכוש את תורתם ויגיע לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.
  2. לימוד תורה חשוב מאד, אך לקיים את התורה זה העיקר. קיום התורה גורם לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.
    הדבר השלישי ששמעון אומר, שאדם המרבה לדבר בסוף בא לידי חטא ולא לעבודת ה'. מפני שלעתים אנו לא חושבים על מה שאנו מוצאים מפינו וכוח הדיבור יכול להיות הרסני והמזיק.

השאר תגובה