פרק א משנה ג

"אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק
הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס
ויהי מורא שמים עליכם"
במשנה הקודמת אמרנו שבזכות שלושת הדברים שנקטנו שם אנו מתקרבים להקב"ה ולאמונה בו.
בעקבות דברים אלה, שמעון הצדיק אומר שלא נעבוד את הקב"ה מתוך רצון לקבל שכר על עבודה זו אלא נעבוד את הקב"ה מתוך הכרה שלמה ולב חפץ.
כאשר נעבוד את הקב"ה כך, נרגיש אותו ממש בקרבנו.

השאר תגובה