כרפס יחץ

הכרפס והיחץ מראים שני פנים של עבדות.
כרפס מראה את רמת וכמות האוכל.
כרפס הינו אוכל פשוט ואנו אוכלים ממנו פחות מכזית.
יחץ, אנו חוצים את המצה לשני חלקים.
חציית המצה מבטאת שעבדים אינם יכולים להיות עם.
בעת יציאתנו משעבוד הפכנו להיות לעם.
המצה השלמה מבטאת שאנחנו עם.
עתה אנחנו יכולים לאכול מצה שלמה או לחם משנה
אנו אוכלים את לחם המשנה אחרי ה"מגיד".

השאר תגובה