תפילה מט: לביטחון עצמי

למנצח על הכל בכבודו.
אתה יצרת אותנו.
גם אתה איתנו בכל מקום ובכל מצב.
כל מעשינו בזכותך ובשביל עולמך.
אבא שבשמיים ובארץ לעתים אין לי מספיק ביטחון במעשי ידיי.
תן לי הבנה ותודעה שאתה איתי בכל מעשה ומעשה.
בנוסף תן לי הבנה שהטלת עלי משימה שביכולתי לבצעה והביצוע הוא כפי יכולתי ורצונך בעת הזו.
בזכות הבנות אלה, אזכה לתגבר את ביטחוני העצמי וליצור ולפעול בעולמך ביתר ביטחון.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה