תפילה כד: תפילה אל התפילה

תהילה לתפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנותן כוח הדיבור לבני אדם.
הא-ל אשר שם בנו את כוח המחשבה והריכוז.
הא-ל הפותח את פינו להתפלל אליך.
תודה על הכל.
תודה שקיבלנו אפשרות להתפלל.
תודה על אשר חכמינו ז"ל קבעו לנו פרקים ביום להתפלל.
אנא מלך רחמן.
תן לי בשעת התפילה לכוון בזמנים אלה, שכל מחשבותיי תהינה אליך.
שזמן זה שיהיה מוקדש אך ורק לתפילה.
ואל תבוא אלי שום מחשבה זרה בשעה קדושה זו.
בזכות כל אלה אתפלל לך בדבקות וביראה.

השאר תגובה