תפילה יב: לדיבור נכון

תחינה לדיבור.
הא-ל הגדול

תחינה לדיבור.
הא-ל הגדול הגיבור והנורא.
אשר בראת בנו גוף שלם ומושלם.
בראת בנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות.
אף להריח ופה לאכול ולדבר.
ואתה ברחמיך הרבים הורית לנו דרך דיבור.
ואני פגמתי בהוראה זו.
אנא מלך המלכים ואדוני אדונים.
אנא הורני שוב דרך דיבור.
הורני לדבר את הקול שלי.
תן בי כוח לדבר ממבט על וממעמקי הנשמה הטהורה אשר שמת בי.
תן לי הבנה עמוקה של מחשבותיי, לפני שאני פותח את פי.
אנא תן בי דיבור ישיר ואמתי ומכבד.
בזכות כל אלו, אדבר דיבור של מלך.

הגיבור והנורא.
אשר בראת בנו גוף שלם ומושלם.
בראת בנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות.
אף להריח ופה לאכול ולדבר.
ואתה ברחמיך הרבים הורית לנו דרך דיבור.
ואני פגמתי בהוראה זו.
אנא מלך המלכים ואדוני אדונים.
אנא הורני שוב דרך דיבור.
הורני לדבר את הקול שלי.
תן בי כוח לדבר ממבט על ממעמקי הנשמה הטהורה אשר שמת בי.
תן לי הבנה עמוקה של מחשבותיי, לפני שאני פותח את פי.
אנא תן בי דיבור ישיר ואמתי ומכבד.
בזכות כל אלו, אדבר דיבור של מלך.

השאר תגובה