תפילה חמישית: קבלת הנכות

ריבון העולם .
מלך אדיר, מלך טהור.
מלך יוצר כל נוצר.
מלך שומר על כל בריותיו באהבה ברחמים ובחסד.
אני מודה לך על כל מה שנתת לי.
תודה על מאור עיניים.
תודה על משמע אוזניים.
תודה על היכולת לאכול.
תודה על הרגשת כאב.
תודה על חכמה שחננת בי.
אנא מלך רחום וחנון.
תן בי בינה להבין שאיני כדאי ואיני הגון לך ללא כל המגבלות שלי .
לכן אבקש ממך אל-הי אברהם, יצחק ויעקב ובזכות כל צדיקי עולם.
תן בי הבנה שכך אני שלם בעולמך וכך אני ממלא את ייעודי.
וללא כל מגבלותיי וכאביי וכל מה שעובר עליי בעת הזו איני נחוץ בעולמך.
תן לי כוח למלא את ייעודי כאן.
תרשה לי לבקש בקשה קטנה, תקל עלי קצת את כאביי.
שוב תודה על הכל.

השאר תגובה