פרשת ויצא: לכל אחד יש כתר

יעקב מוליד שלושה בנים הראויים לכתר מלוכה.

ראובן, הילד הבכור של יעקב.  ראובן מחלל את יצועי אביו במעשה בלהה אך תמיד נשאר הבכור.

יהודה, יצא ממנו דוד המלך משיח ישראל לעתיד לבוא.

יוסף, הילד הראשון של רחל גם משיח, אך  הוא משיח בגשמיות כלומר יוסף מקבל מפרעה את האחריות על הממלכה של מצרים.

בנוסף יהושע, שהוא משבט אפרים, יוצא בראש המלחמה בעמלק וכידוע שעמלק הוא מזרעו של עשיו.

רש"י כתב שכאשר יוסף נולד האפשרות להילחם בעשיו הייתה מעשית, מפני שבית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש.

מבנים אלה רואים שלכל ילד ואדם יש תפקיד בעולם.

שבת שלום

שאול ענבר

השאר תגובה