פרק ה משנה יד

"ארבע מדות בהולכי לבית המדרש
הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו
עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו
הולך ועושה חסיד
לא הולך ולא עושה רשע"
ארבע מידות באנשים ההולכים לבית המדרש. המידה המעולה ביותר היא אדם ההולך לבית המדרש וגם עושה את מה שהוא למד. המידה הפחותה ביותר היא אדם שלא הלך לבית המדרש ואינו עושה. אדם שהולך לבית המדרש אך אינו עושה את מה שהוא למד, אדם זה מקבל שכר הליכה לבית המדרש. אדם שעשה מעשה מעצמו אע"פ שלא הלך לבית המדרש, אדם זה מקבל שכר עשייה.

השאר תגובה