פרק ב משנה יג

"רבי שמעון אומר

  1. הוי זהיר בקרית שמע
  2. ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר (יואל ב') כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה
  3. ואל תהי רשע בפני עצמך"

רבי שמעון אומר

  1. צריך לקרוא קריאת שמע באימה וביראה. מפני שקריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים. בקריאת שמע אנו מקבלים את אחדות ה' בעולם.
  2. כאשר אדם מתפלל צריך להתפלל ברחמים ובתחנונים גדולים ולא מתוך שגרת היום.
  3. אדם אינו צריך לחשוב שהוא רשע, אלא אדם צריך לחשוב שהוא עושה רצונו של מקום. כמובן לעשות הכל בביקורת אישית אמתית.

השאר תגובה