ראש השנה תש"פ: מלך על כל הארץ

אנו באים בראש השנה לפני מלך המלכים ואדון כל העולם.
ביום שהאדם הראשון נברא ובאותו יום חטא. ביום זה כל באי עולם באים לתת את הדין לפני בורא עולם.
אנו נותנים את הדין לפני בורא עולם אשר שולט על כל העולם.
אשר בידו כל פעול ויצור.
אנו עבדיו ובניו.
אנו עומדים אחרי חודש של סליחות ורחמים.
רגע לפני תקיעת שופר המעוררת לתשובה.
מה ה' דרוש ממנו? לירא את ה' ולשמור מצוותיו.
היאך מגיעים לביצוע של דרישה זו?
ראשית צריך להעמיק בלימוד תורה על כל הרבדים שבה.
לא רק בהבנה בשכל אלא גם בהבנת הלב.
הדברים אמורים גם בהלכה, שלכאורה אין בה קשר ללב.
אלא כאשר נעמיק בהלכה, ההלכה תתיישב על ליבנו וכך ייבנה נדבך נוסף בעבודת ובאמונת ה'.
עתה אנו מוכנים ומזמינים לבוא ביראה ובכובד ראש ליום הדין לפני בורא עולם.
עיקר עבודת ראש השנה היא לתת דין וחשבון על מעשינו.
עבודה זו אפשר לעשות בכל מיני דרכים.
עבודה זו באה אצלי לידי ביטוי בתפילה עמוקה ובניגונים המתלווים אליה.
אני אומר ביראה וברתת את כל תפילות היום.
בכך בכל שנה ושנה מתחזקת בי התודעה של מלך על כל הארץ.
שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים טובים לפני מלך כל הארץ.
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה
שאול ענבר

השאר תגובה