מגיד


בליל הסדר המצווה העיקרית היא והגדת לבנך.
המצווה לא ללמוד אלא להגיד.
להגיד פירושו לספר סיפור ולא לחקור חקירות ולא לפלל פלפולים.
מדוע המצווה היא לספר?
אנחנו עדיין עבדים או רק עתה יצאנו ממצרים.
במצב זה אין אנו יכולים לחקור חקירות ולא לפלל פלפולים.

השאר תגובה