תפילה כז: קבלת רגיעה בגוף ובנפש כאחד

מזמור לנותן כוח.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל השולט על כל בני האדם.
הא-ל המחיה כל נשמה.
הא-ל הנותן כוח לכל חי.
תודה על הכל.
תודה שנתת לנו גוף.
תודה ששמת בנו נשמה.
אנא מלך רחום וחנון.
תן לנו הבנה שגוף ונשמה הם דבר אחד.
והגוף מזין את הנשמה והנשמה מזינה את הגוף.
הגוף לא יכול ללא הנשמה
וכן הנשמה לא יכולה ללא הגוף.
על כן תן לנו הבנה שהגוף והנשמה זקוקים לרוגע ע"מ להזין אחד את השני בצורה המרבית.
בזכות כל ההבנות האלה אזכה להרגיע את גופי ואת נשמתי כל אחד בפני עצמו ואת שניהם ביחד.
בזכות רוגע זה, אזכה לעובדך בשמחה וביראה ובלבב שלם.

השאר תגובה