פסח תשפג: להשיב לפי דעת הבן

יציאת מצרים זה אירוע משמעותי בחיינו. אילו לא יצאנו ממצרים, היינו משועבדים במצרים וכל ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין, ללא ידיעת ה' ותורה ומצוות.  מפני כך, יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל, שבו התחלנו להיות עם. אם כך, ראוי שכל איש ואישה מישראל יתעניינו ביציאת מצרים, לפי הבנתם. באמת כך מובא בתורה ובהגדה, ארבעה…

קרא עוד

פסח תשפ"ב והגדת לבנך

התורה מצווה לספר לבנך ביום חמישה עשר לחודש ראשון לצאת ישראל ממצרים, את סיפור יציאת מצרים. בפשט דברים אלה נמצא החיוב להגיד בפה לבן את סיפור יציאת מצרים. בנוסף, ידוע לנו שצריך לספר לכל בן, מארבעת הבנים את הסיפור שלו. המשנה נוקטת שהבן צריך להתחיל לשאול את אביו, ע"מ שאביו יתחיל לספר לבן. הגמרא ממשיכה…

קרא עוד

פסח תשפ"א: להיות בן חורין יש לשאול

חג הפסח, הוא חג השאלות.מגרים את הבן מתחילת הסדר לשאול שאלות.בתחילת הסדר הבן שואל שאלות פשוטות ביותר.שאלות אלו מתבססות על החוויה של הבן החווה אותן באותו רגע.ומה הן השאלות?על ה'ורחץ' ועל ה'כרפס' וה'יחץ', המעשים שהאבא עושה אותם בראשית הסדראלו שאלות של הבן הקטן ואולי גם שאלות של העבד העומד להשתחרר ומתחילים ללמד אותם לשאול שאלות.לאחר…

קרא עוד

חד גדיא

אבא קונה גדי בשתי זוזים. האבא חושב שזכה בגדי. החתול בא וטרף את הגדי. החתול חושב שהוא השיג את כל מבוקשו. הכלב בא ונשך את החתול. הכלב חושב שהוא השיג את כל מבוקשו. כן הלאה וכן הלאה. הבית האחרון של פיוט זה, הקב"ה הרג את מלאך שחשב שהוא יכול להמית את כולם והוא לא ימות…

קרא עוד

אחד מי יודע

פיוט זה מכיל בתוכו שלושה עשר בתים. בכל בית נמצאת שאלה ותשובה וחזרה על התשובות מהבתים הקודמים. אומר הפיוט, פותח בשאלה שהוא יודע ומיד משיב עליה וחוזר על התשובות מהבתים הקודמים. הפיוט מראה שכל מספר שייך ליהדות והכל קשור להקב"ה. אסביר, בכל בית אנו משייכים את המספר לדבר מסוים ביהדות והחזרה עד לאחד בכל פעם…

קרא עוד

שביעי של פסח תש"פ: רגע של אמונה

"וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת ה' וַיַּאֲמִינוּ בַּה' וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ" (שמות יד,לא) אחר שבוע הליכה במדבר, בני ישראל עוברים את ים סוף והמצרים מתים. עקב הנס הגדול הזה, בני ישראל מאמינים בה' ובמשה עבדו. אחר אמונה גדולה זו, בני ישראל שבים להתלונן בפני משה, מדוע הוצאת אותנו ממצרים.…

קרא עוד

כִּי לו נָאֵה, כִּי לו יָאֶה ואֵל בְּנֵה אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיתְךָ בְּקָרוב

אתייחס היום לשני פיוטים שיש ביניהם דמיון רב.   הפיוט הראשון מתאר את הקב"ה במלכותו.  אפשר ללמוד מפיוט זה, שאנחנו צריכים לרכוש תארים אלה, מפני שאנחנו בניו של הקב"ה.  הפיוט השני מתאר את הקב"ה. הקב"ה הכל יכול והוא יבנה לנו בקרוב בימינו את המקדש.  אפשר ללמוד מפיוט זה, שאנחנו צריכים לרכוש תארים אלה כדי שנועיל…

קרא עוד

ויהי בחצי הלילה

הפיוט הראשון ב"נרצה", הוא ויהי בחצי הלילה. הפיוט מדבר על ניסים שהתרחשו לאנשים בימי התנ"ך. המשותף לכל הניסים שהם התרחשו בלילה. הבית האחרון מדבר על העתיד. הבית אומר שבעתיד היום והלילה וכן האור והחושך יהיו דבר אחד. משמעותם של דברים הם, שנחזור למצב שהיה לפני בריאת היום והלילה והאור והחושך, ביום הראשון לבריאה. לדעתי הנמשל…

קרא עוד

הברכה על הכוס השנייה

אחר שסיפרנו היאך הגענו למצרים ומה התרחש שם וכיצד הקב"ה גאל אותנו משם. אנו נרגשים וחפצים בקול גדול לומר את הברכה על הכוס השנייה. אנו אומרים שבזכות גאולה מתאפשר לנו לאכול מצה ומרור. בכך מזכירים את שעבוד מצרים. בהמשכה של הברכה אנו פונים בבקשה לבניין ירושלים והמקדש. מטרת בקשה זו, שנעבוד את עבודת הקרבנות. אך…

קרא עוד

אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיְמָה

עתה אנו באמת מתחילים לספר את סיפור השעבוד. לפני שנספר על השעבוד, אנו רוצים לדעת היאך הגענו למוצרים. בנוסף יש לדעת כשירדנו למצרים היינו רק שבעים נפשות. אך במצרים הפכנו להיות אומה עם הרבה נפשות עתה נותר לנו להמתין לקטע הבא של ההגדה.

קרא עוד