יום הזיכרון ויום העצמאות תשפ"ב: הזיכרון

כל נופל וסיפורו, מעשיו הגדולים וגבורתו. כל חלל, ברגע אחד נגדעו חייו המפוארים. ביום שנקרא לכיסא הכבוד, חייו נעצרו ברגע אחד ולכאורה תמה מסכת חייו. נוהג יפה נהגו, לספר ולהרבות בשבח האדם. אך היכולת שלנו היא  לספר רק על חייו הקצרים. אין בנו את הדעה והכוח לספר עליו אחר שנקרא לכיסא הכבוד. אנו צריכים להבין…

קרא עוד

בין יום השואה ליום הזיכרון ליום העצמאות

בפרוש עלינו יום השואה והגבורה אני מזיל דמעה ונכנס לחרדת קודש. מזיל דמעה על בית ישראל שנספו במיתות שונות ומשונות. מזיל דמעה על צדיקי עולם אדירי תורה על יונקי שדים על אנשים נשים וטף. מזיל דמעה על משפחתי היקרה. לבי מתמלא בחרדת קודש מפני הגבורה שגילו האנשים שם. הרצון הגדול להמשיך לחיות ולהמשיך לדבוק בקיום…

קרא עוד