תפילה מו: לאהוב כל אדם

למנצח על כל העולם בכבודו.
אתה בראת כל בן תמותה על הארץ.
אתה הטמעת בנו את כל מה שבתוכנו.
גם אתה ציוותנו לאהוב את האדם ללא כל תנאי, כמו שאנו אוהבים את עצמנו.
אבא רחום וחנון.
תן לנו לאהוב את עצמנו ללא תנאי.
בזכות אהבה זו נאהב כל אדם ללא תנאי.
אהבה כזו עזה שאפילו בשעת כעס או מריבה, נמשיך לאהוב אדם זה.
בזכות אהבה עזה זו נקיים מצווה זו בהוד והדר.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה