שבועות הללוי-ה לתורה

באחד בסיוון באנו מדבר סיני וחנינו מול הר האלוה-ים.
האלוה-ים מעלה את כולנו לדרגת משרתי ה'.
משרתי ה' מתכוננים לרגע הגדול ביותר בהיסטוריה כמו הכנותיו של כהן גדול ביום הכיפורים.
פרישה מאישה, היטהרות הגוף ועוד כהנה וכהנה הכנות.
עתה הרגע הגדול מגיע.
ה' יורד על ההר ונותן לנו עשרת הדברים, תורה, מצוות, חוקים ומשפטים.
בנוסף ה' נתן לחכמינו סמכות להסביר לנו את תורתו ולהורות הלכות ע"פ תורתו.
כך נוצרו אין ספור פרושים על התורה ואין קבצי הלכה והכל ע"פ תורת ה'.
יופיי-ה של תורה זו מתבטא בשני דברים
הראשון, שנדבך בנוי על נדבך, דהיינו כל חכם מחדש על סמך חכם שקדם לו.
השני, רוב הלכותינו קיימו עליהן דיונים בבתי המדרש.
דברים אלו מתקיימים מתוך כובד ראש ויראת שמיים עצומה.
תורה, תורה, את יקרה מאלפי זהב וכסף.
יקרות של תורנו הקדושה בכך שהיא פורשת חסותה על כל תחומי חיינו והיא עוברת מדור לדור ממש כמו שקיבלנו אותה.
שנזכה לקבל תורה בקדושה ובטהרה
חג שמח
שאול ענבר

השאר תגובה