פרשת תולדות: לקיים תורה בשביל הדור הבא

"עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי" (בראשית כו,ה)
בימי יצחק אבינו היה רעב בארץ. יצחק מתכנן לרדת מצרימה, כמו שאברהם אבינו ירד למצרים בעת הרעב שהיה בארץ בזמנו של אברהם, אולם עתה הקב"ה מורה ליצחק לא לרדת למצרים. הקב"ה מבטיח ליצחק את הארץ לדורות הבאים וכן ריבוי זרעו. ההבטחות האלו יתקיימו בזכות אברהם אבינו ששמר וקיים את התורה.
אעסוק בסיבה מדוע הקב"ה מבטיח ליצחק אבינו את הארץ ואת ריבוי זרעו בזכות אברהם אבינו?
אברהם אבינו היה המאמין הראשון בקב"ה ופרץ את הדרך הזו של אמונה בקב"ה. בעקבות ראשוניות זו ופריצת דרך זו, אברהם שומר ומקיים את כל דברי ה'. אני חושב שאברהם לא רק קיים טכנית את דבר ה', אלא ממש חי את דבר ה' בכל גופו ובכל נפשו. אדם אשר חי בכל גופו ובכל נפשו את דבר ה', אדם זה משפיע על סביבתו ובטח ובטח על משפחתו הקרובה. כך יצחק ספג את כל אמונתו מאברהם. בזכות האמונה הגדולה בקב"ה שאברהם העביר ליצחק, נתקיימו ההבטחות שהארץ תהיה שלו ולדורות הבאים וריבוי זרעו.
פרשה זו מלמדת אותנו שכאשר אדם עוסק בתורה ומקיימה בכל גופו ובכל נפשו וחי חיים שלמים ע"פ תורה, התורה עוברת למשפחתו הקרובה ולסביבתו. כך בזכות זה, האדם מתברך מהתורה.
תפילה בקשה לזכות לחיות חיי תורה ולהעבירם לדורות הבאים
למנצח לנותן התורה.
אתה נתת תורה לעמך ישראל.
אנו צריכים לרכוש את תורתך שתהיה חלק בלתי נפרד ממנו.
אבא שבשמיים תן לנו חכמה, דעת, בינה והשכל.
בעזרת תכונות אלה נרכוש תורתך בארבעת סוגי הפרשנות שיש בידינו.
פשט, רמז, דרש וסוד.
בזכות עזרתך של רכישה זו, נזכה לחיות חיי תורה ולהעבירם לדרות הבאים.
אנא אבא שבשמיים עזור לנו בזה.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה