פרשת תולדות: המשכיות הזרע

בתחילת פרשתנו כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק.

בסוף פרשת חיי שרה כתוב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם.

משני פסוקים אלה אפשר ללמוד שיצחק הוא ממשיכו של אברהם.

לימוד זה ניתן ללמוד משתי סיבות.

  • בפסוק הראשון לא כתובה מי הייתה האמא של יצחק מפני שהובטח לאברהם זרע משרה.
  • בפסוק השני כתובה האמא של ישמעאל, אך מצויין שהיא שפחת שרה.

מטעמים לי נראה לי שאפשר ללמוד שיצחק ממשיך ישיר של זרע אברהם שבסופו של התהליך יהיה עם.

שבת שלום

שאול ענבר

השאר תגובה