פרשת תולדות: אל היעד בכל דרך אפשרית

"וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב אֶל יִצְחָק אָבִיו וַיְמֻשֵּׁהוּ וַיֹּאמֶר הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו" (בראשית כז,כב)
בפרשתנו יצחק אבינו מברך את בניו. יצחק מזדקן ואינו רואה היטב. מפני הזדקנות זו הוא רוצה לברך את בניו בטרם מותו וקורא לעשו בניו הבכור. רבקה אמנו שומעת את מבוקשו של יצחק ואומרת ליעקב בנה, שהיא חפצה שהוא יזכה בברכה זו ומורה לו מה עליו לעשות בכדי לזכות בברכה. יעקב מביא גדיי עזים ורבקה מכינה ליצחק תבשילים שיצחק אוהב ובנוסף מלבישה את יעקב את הבגדים של עשו. עתה יעקב ניגש לקבל את ברכתו של יצחק. יצחק שומע את קולו של יעקב ומתבלבל כיוון שהוא שלח את עשו לצוד לו ציד ע"מ שיברך אותו ולפתע יצחק שומע את קולו של יעקב. עקב כך, יצחק מבקש מיעקב לגשת אליו כדי שיצחק ירגיש בידיו את יעקב וכך יצחק יזהה אם האדם העומד ממולו זה עשו או יעקב. בקשה זו באה בעקבות מצב הראייה של יצחק ואם כך יצחק מחפש דרכים שונות להתגבר על מגבלה זו. בסופו של זיהוי זה, יצחק אינו מצליח לזהות ואומר, "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו".
ברצוני ללמוד מפרשה זו שע"מ להגיע ליעד מסוים, אפשר להגיע במספר דרכים ולא רק בדרך אחת. אמחיש רעיון זה, ע"י דוגמה. דיבורי אינו מובן ואני כל השנים חפץ להיות מורה ולעבוד בחינוך. אך מה אעשה שאיני מדבר. בתחילת דרכי חשבתי שציבור הלומדים יבינו אותי לאחר מספר דקות. אולם דבר זה לא קרה. מאחר שדבר זה לא קרה, החלטתי שלא אעסוק בתחום זה. אולם לאחר הרבה שנים מצאתי לי פתרון למבוקשי. כיום אני כותב דברי תורה ותשובות בהלכה. כך אני עוסק בתחום החינוך ומלמד את תורת ה'.
תפילה להשגת היעד בכל דרך אפשרית
לחשוב מחוץ לקופסה תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל השולט על כל בני האדם.
הא-ל הנותן דעה צלולה ותבונה ישרה לבני אדם.
הא-ל הנותן יעד לבני אדם ודרך להשיג יעד זה.
תודה על כל המתנות האלה.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו לחשוב מחשבות כיצד להשיג יעד זה.
מפני שאם נתת יעד זה, נתת גם דרך להשיגו.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה