פרשת שמיני: התורה תואמת לזמן

"דַּבְּרוּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכָּל הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ" (ויקרא,ב)
בפרשתנו מופיעה פרשת מאכלות אסורים. הקב"ה מתיר ואוסר לנו בהמות, חיות, עופות, דגים וכו'. בנוסף הקב"ה נותן לנו רשימה של בעלי חיים, חיות ועופות המותרים והאסורים.
ברצוני ללמוד מפרשה זו, שהקב"ה התאים את תורתו לחיינו. אסביר את דבריי, בגן עדן הקב"ה התיר לאדם הראשון לאכול מעץ הגן. אחר המבול הקב"ה מתיר לאכול כל בשר ללא דמו. עתה הקב"ה מתיר לאכול רק מאכלים מסוימים ע"פ סימנים בהם או ע"פ רשימת מאכלים מסוימת. רואים בשני ההיתרים הראשונים שהקב"ה מתיר ואוסר בהתאם למצבו של האדם, כיוון שתורתנו היא תורת חיים. מושג זה של "תורת חיים" יכול לעתים לבלבל אותנו ואנו יכולים לחשוב שרשותנו להתיר או לאסור על עצמנו הלכה כזו או אחרת. הסמכות ניתנה ביד חכמינו להתיר או לאסור הלכה מסוימת. פסיקה זו הוכרעה לאחר לימוד של כל הסוגיה מכל היבטיה.
אפשר ללמוד מפרשה זו, שכשם שהקב"ה וחכמינו מתאימים את תורתנו לחיינו, כך אנו מחויבים להתאים את חיינו למסגרת המקובלת בעולם. אין לאף אדם רשות לחרוג ממסגרת מקובלת. דוגמה נוספת, אם אני מסייע לאדם שאינו יכול לקבל החלטות לעצמו, עלי להתאים לאדם זה את חייו לפי כבודו. אתן דוגמה, אדם אינו מקפיד על ניקיונו או על ניקיון בגדיו, עלינו להקפיד על ניקיונו של אדם זה. אך עלינו לעשות את זה בכבוד גדול ללא כוח וכו'.
תפילה להתאים את חיינו ולנצרך בתבונה ישרה
אשא תפילה.
אתה בראת כל אחד ואחת עם נתונים מסוימים, תכונות מיוחדות ורצונות עד אין קץ.
באפשרותנו לעשות כרצוננו.
אנא מלך רחום וחנון.
תן לנו תבונה ישרה לנהל את חיינו בחכמה ולהבין מה מותר ומה אסור לנו לעשות.
בנוסף לכך, תן לנו תבונה ישרה לנהל את חייו של הנזקק ביושרה וללא כוח.
בזכות תבונות אלה, נהיה בני אדם עושי רצונך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה