פרשת שמות: השם שלי הוא לעולם

"וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה וַיֹּ֗אמֶר כֹּ֤ה תֹאמַר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶֽהְיֶ֖ה שְׁלָחַ֥נִי אֲלֵיכֶֽם" (שמות ג,יד)
בסימן טוב אנו פותחים את ספר שמות. הספר פותח בשיעבוד מצרים וגזרות פרעה על בני ישראל. הקב"ה מתגלה למשה בסנה במדבר ואומר לו שבני ישראל צועקים מהשיעבוד הקשה שלהם. עקב כך הקב"ה פונה למשה בבקשה ללכת להוציא את בני ישראל ממצרים. בנוסף הקב"ה אומר למשה, להגיד לבני ישראל שא-להי אבותם שלח אותך. משה שואל את הקב"ה, שכאשר בני ישראל ישאלו היאך קוראים להקב"ה, מה להגיד להם? הקב"ה משיבו, תאמר להם, אהיה אשר אהיה. ממשיך הקב"ה לומר למשה, תגיד להם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור.
אעסוק בשאלה מה פירוש השם "אהיה אשר אהיה" ומדוע הקב"ה אומר את שם זה, עתה?
תשובה, פירוש שם זה שהקב"ה יהיה אתנו תמיד ולכל אורך הזמן, בכל אשר נלך. שם זה הןא מעין כריתת ברית מחודשת עם בני ישראל. עתה בני ישראל תחת שיעבוד אכזר וקשה. מכהן במצרים מלך חדש אשר לא מכיר את יוסף וכל הדור ההוא. מלך זה מעביד בפרך ומענה וגוזר גזרות קשות על בני ישראל. המצב אינו משתפר ואף מחריף לאחר שמשה בא לפרעה ומבקש ממנו לשחרר את בני ישראל. לאור מצב זה, הקב"ה אומר את שם זה עתה. בנוסף הקב"ה מבטיח לנו שיהיה אתנו תמיד.
כאשר אני חושב וכותב דברים אלה, אני מתמלא ביטחון ויראת ה' מפני הידיעה שה' בקרבנו.
תפילה לדעת שה' בקרבנו תמיד
מזמור לה'.
אתה מולך עלינו לעולם ועד.
אין מקום ורגע בלעדיך.
על הכל אתה שולט בחכמה.
אנחנו רק צריכים לפתוח את לבנו ועינינו שאתה חי וקיים תמיד.
בפתיחת לבנו ועינינו נזכה לרוב ביטחון ויראת ה'.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה