פרשת שופטים: שמור על עצמך

הפשט של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הוא שצריך למנות שופטים ושוטרים בכל מקום.
תפקידם, לשפוט משפט צדק.
אך קיים פירוש נוסף לשופטים ושוטרים.
השפתי כהן (המוכר מפירושו על השולחן ערוך), אומר שיש לנו שבעה שערים בגוף והם:
שתי עיניים, שתי אוזניים, אף, פה וראש, שהם השערים בגופנו ועליהם אנו צריכים לתת שופטים ושוטרים.
לדעתי כוונתו של הש"ך, שאנו מחויבים לשים לנו הגבלות, על מנת שנוכל לעבוד את ה', בתמימות וביושר ובאמת.
אתן דוגמה, כאשר נצליח בע"ה לשים מחסומים על אוזננו ולא נשמע ונקשיב לכל דבר המתרחש סביבנו, מחסום זה, יסייע לנו בעבודת ה'.
מפני שמחסום זה ימנע ממנו, לשמוע שמועות שאיננו צריכים לשמוע.
דוגמה נוספת אתן, שער הראש.
היאך הראש מהווה שער בגופנו?
לראשנו מתנקזים כל מחשבותינו, באפשרותנו לשלוט עליהן.
הדרך לנהל את עצמנו, היא ע"י מחשבות טובות ובונות או ע"י לימוד תורה ומעשים טובים.
כאשר נצליח להעמיד את הגבלות אלה בגופנו, נזכה בע"ה לצדק צדק תרדוף.
ההגבלות האלה הן מביאות לצדק צדק תרדוף.
מפני שההגבלות הן חוסמות אותנו מהליכה בדרכים שאינן רצויות לנו.
אנו נמצאים בחודש אלול, חודש התשובה, הרחמים והסליחות.
בזמן זה מלך מלכי המלכים הקב"ה נמצא בשדה (קרוב אלינו), זמן זה נועד לבניית השופטים והשוטרים, שהם המגנים על שערינו ואין זה משנה אם הפירוש לפי הפשט או הדרש.
חודש אלול מבורך ושבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה