פרשת ראה: תורה לא נרכשת בכל דרך

"ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם" (דברים יג,ג)
פרשתנו עוסקת בנביא שקר. נביא העושה אות או מופת האומר שאנו צריכים ללכת לעבוד אלהים אחרים. נביא זה מסית ומדיח כנגד עבודת ה' וקורא לעבודת אלהים אחרים. נביא זה עונשו מוות בסקילה. מפני שהוא כופר בעיקר העיקרים ובנוסף הוא קורא לכל העם לעבוד אלהים אחרים.
ברצוני להביא דוגמא למקרה דומה לאדם הקורא לעבוד אלהים אחרים וגם הוא פסול בתכלית וצריכים להיות זהירים מאנשים כאלה:
אדם המגלה פנים שלא כהלכה. פירוש הדבר אדם המדבר בשם תורת ה', אך אומר הפוך מתורת ה'. לדוגמה אדם זה אומר שאין צריך לקיים הלכה ומתיר את האסור . אדם זה אינו מקרב לעבודת ה' וצריך להתרחק ממנו כאש בשדה קוצים.
עתה ברצוני לשתף אתכם בסיפור אישי. לפני הרבה שנים פגשתי אדם שדיבר בנועם הליכות ולימד הרבה שיעורים בעזרת מקורות מהיהדות. מפני שאני כמה ללמוד יהדות, נסחפתי ושהיתי במחיצת אדם זה מספר חודשים, אט אט ראיתי והבנתי שמעשיו של אדם זה אינם בדרך ה' ואין זה תורת ה'. ברגע שהבנתי שאדם זה מגלה פנים בתורה, ברחתי מאדם זה כאש בשדה קוצים. כיום אני חושב שאנשים כאלה, הם אולי נביאי שקר ולדעתי אסור להתחבר אתם וכש"כ ללמוד מהם.
תפילה לרכוש תורה בדרך הראויה ומהאדם הראוי
תפילה לריבון העולמים.
אתה הענקת לעמך ישראל תורת חיים.
תורתנו מרובת פנים וניתן לפרשה בארבעה רבדים.
אנא ריבון העולמים.
אנא העמד לנו מורים הגונים ויראי שמיים שיורו את תורתך בדרך הראויה לך.
בזכות זה נזכה לחיות ע"פ תורתך ולהעבירה לדורות הבאים.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה