פרשת קרח: הקב"ה של כולם

דבר תודה מוקדש לעילוי נשמת ג'וני קרדש ז"ל שהסתלק לבית עולמו היום

איש צנוע בהליכותיו

קרח ועדתו רצו להנהיג את עם ישראל במקום משה ואהרון.

מה כל כך רע בזה?

הלא משה ואהרון בסוף דרכם וראוי ואף רצוי להחליף הנהגה.

זה הזמן לחלופי הנהגה.

אומנם אין צריך לעשות את זה בדרך של קרח ועדתו, אלא אפשר לבצע את זה באופן מסודר ויפה יותר.

אך אין כל רע בזה ואף יש צד חיובי בזה.

אם כך, מה חטאם הגדול ועונשם הכבד כל כך?

ניתן לפרש את הפסוקים, בצורה הבאה.

חטאם הגדול של קרח ועדתו היה, שהם חשבו שמשה ואהרון חשובים בפני ה', יותר מכל ישראל ולכן קרח ועדתו רצו להיות חשובים בפני ה' ולהחליף את משה ואהרון בזה.

בפני ה', אין אדם חשוב יותר ואין פחות חשוב, אלא כל אדם שווה.

אולי מפני כך, היה עונשם כה כבד.

למעננו זה היה.

שנפנים שכל אדם שווה בפני ה' יתברך.

כך אין אדם צריך לחשוב, אני יותר חשוב או אני יותר וחובה עלי לחנך ולתקן את רעי וכך הדבר הוא לצד השני, אין אדם צריך ורשאי להפחית מערכו.

שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה