פרשת צו: העמקה בקורבן העולה

אדם המקריב עולה, מוציא לאור שלמות פעולותיו.

כבר הסברנו במאמר לפרשת ויקרא (לתשפ"ב), שקורבן העולה עולה כליל לה' ולא אוכלים ונהנים ממנו.

בכך העולה מבטאת את העבודה הטהורה ומזוקקת כלפי ה'.

אך העולה אינה רק מבטאת את עבודת הקורבנות הטהורה ומזוקקת כלפי ה'.

אלא העולה מבטאת גם כל מצווה או פעולה המתבצעת בתמימות לה' ללא רצון לקבל דבר מה בעדה.

במה דברים אמורים.

נניח שאדם אינו כועס כלל.

באין מידה זו, אנו עושים את רצון ה' הגדול.

דוגמה נוספת, כאשר מקיימים את מצוות ואהבת לרעך או אהבת אישה ללא צפייה לקבלה תמורה בעד אהבה זו, בכך שוב אנו עושים את רצון ה' הגדול.

בשעה שאנו מקיימים כך את המצוות או מבצעים את מעשינו, אנו נותנים נחת רוח לבוראנו וליוצרנו.

בנוסף, הרגשתנו יכולה להיות טובה ונקיה יותר, מפני שקיימנו מצווה או בצענו פעולה, לשם המצווה או לשם הפעולה ולא לשם ערך אחר.

שנזכה בע"ה לקיים הרבה עולות וכן לעשות הרבה עולות.

שבת שלום

שאול ענבר

השאר תגובה