פרשת נשא: הלווים מיוחדים הם

שבט לוי מיוחד הוא.
בכך שהוא נמנה אחר כל שבטי ישראל.
בנוסף, נמנה כל זכר מבן שלושים ועד בן חמישים ולא כשאר ישראל שנמנו מבן עשרים ועד מאה ועשרים.
וההבדל האחרון, ביטוי מיוחד נאמר על שבט זה, "נשא".
באלה הדברים, שבט לוי מיוחד הוא.
השאלה המתבקשת, מדוע מיוחד הוא?
שבט לוי עבודתו הייתה עבודת הקודש.
עבודה זו, היא המחברת את ישראל בחיבור הכי ישיר שאפשר לאבינו שבשמים.
מפני כך כל ההבדלים האלה.
לענ"ד הקטנה, הביטוי "נשא", ביטוי של כבוד.
ביטוי זה מורה על עבודה פנימית המתבצעת ע"י הכוהנים והלווים שהיא עבודת הקודש הנעשית בבית המקדש.
כידוע, אסור לזר לעבוד במקדש.
מכאן אנו למדים שנשא מורה על חשיבות העבודה.
כך אם היה לכל אדם או אם יש לכל אדם עבודה חשובה, ראוי להשתמש בביטוי "נשא".
בע"ה כולנו נהיה נשיאים, הרי לכל שבט היה נשיא ונשיא הוא מהשורש נשא.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה