פרשת נצבים: לבחור בחיים. כיצד?

"הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ" (דברים ל,יט)
הקב"ה נותן לנו שתי אפשרויות לבחור. האפשרות הראשונה היא בחיים והשנייה היא במוות. באותה נשימה הקב"ה מורה לנו לבחור בחיים. כללו של דבר, כל אדם מצווה לבחור בחיים.
השאלה מה משמעות של בחירה זו, כאשר הקב"ה מורה לנו לבחור בחיים?
האדם חי עתה, זו עובדה, כמו שכתוב במשנה (אבות ד',כב) "שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא". השאלה כיצד האדם חי. האם האדם מקבל את כל שעובר עליו וממשיך בחייו הרגילים או האם האדם אינו מקבל את כל מה שעובר עליו ואינו ממשיך בחייו הרגילים. אמחיש ע"י דוגמה את כוונתי. בתקופת זו של חיי, אני עובר שינוי גדול בגופי. גופי אינו מתפקד כבעבר. גופי כואב מאוד ואיני עצמאי בכלל. באפשרותי לבחור בין שתי אפשרויות. א. אני יכול להמשיך לחיות כבעבר. כלומר, להמשיך לכתוב וליצור בתורת ה' ולהמשיך לשוחח עם חברים ולעשות הכל כבעבר. ב. אני יכול לבכות את מר גורלי ולהתלונן בפני כולם על מצבי הרע והעגום. אפשרות א אפשר לכנותה בחירה בחיים. מפני שאני ממשיך בחיי כרגיל, למרות מצבי. אפשרות ב אפשר לכנותה בחירה במוות. מפני שאני לא ממשיך בחיי כרגיל, בעקבות מצבי.
אני בחרתי בחיים.
תפילה להמשיך לחיות חיים רגילים בכל עת ובכל מצב
לנותן בחירה לבני אדם תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל זמן.
הא-ל אשר נתן לי דעה צלולה ותבונה ישרה.
הא-ל אשר ציווה לנו את הבחירה בחיים.
תודה על הכל.
תודה על ששמת בנו את כח הבחירה.
אתה ברחמיך הרבים שמת אותנו בעת הזו ובמצב הזה כדי לעשות את שליחותך.
עזור לנו להתמקד בטוב שיש בנו ולא בבעיות שיש בנו.
בזכות התמקדות זו, נקיים את צווך ובחרת בחיים.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה