פרשת חיי שרה פעולה מקיפה ויסודית דורשת לב שלם

"וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן אֶת הַכֶּסֶף אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּאָזְנֵי בְנֵי חֵת אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹּחֵר" (בראשית כג,טז)
"וַתְּכַל לְהַשְׁקֹתוֹ וַתֹּאמֶר גַּם לִגְמַלֶּיךָ אֶשְׁאָב עַד אִם כִּלּוּ לִשְׁתֹּת" (בראשית כד,יט)
בפרשתנו מופיעות שתי פרשות של שני מעשים הנעשים באופן שלם. מעשים אלה נעשים מתוך אמונה שלמה שהם צריכים להיעשות. מעשה א' נעשה באופן שלם למרות שאולי ע"פ הצדק שבו, לא היה צריך להיעשות כך. מעשה ב' נעשה באופן שלם למרות הטורח הגדול שבו.
פרשה א: אברהם אבינו קונה חלקת קבר לשרה אמנו ע"ה. הקנייה מתבצעת מעפרון החיתי. בתחילת המו"מ עפרון אומר לאברהם, שהמחיר של הנכס אינו משנה, מפני שהם ידידים. בסופו של המו"מ, אברהם משלם לו את המחיר, ארבע מאות שקל. הסיבות מדוע אברהם משלם את המחיר המלא כלל לא משנות. אך העובדה שאברהם אינו מערער על מחיר זה ובנוסף לא רואים איומים על אברהם באשר לנתינת התשלום. המסקנה שלי ממעשים אלו, שאברהם רוכש רכישה זו מכוון שרואה חשיבות ברכישה זו ושרכישה זו בוצעה בלב שלם.
פרשה ב: אברהם אבינו שולח את עבד אברהם (אליעזר על פי חז"ל) לקחת ליצחק בנו, אישה מחרן. אליעזר מגיע לחרן עם גמליו ורבקה רואה אותו ומתחילה להכניסו בכבוד מלכים לביתה ללא הפסקה. בתחילה משקה את אליעזר ואת גמליו. לשם כך היא שואבת מספר פעמים מים מהבאר. לאחר מכן היא רצה לביתה להודיע על בואו של אליעזר ולהכין מקום לינה לאליעזר ולגמליו וכו'. בעת הזו רבקה אינה מודעת למטרת בואו של אליעזר. כנראה שרבקה מאמינה שזו הדרך להכניס אורחים, לכן היא פועלת בצורה שלמה ובלב שלם בהכנסת אורחים זו.
מפרשות אלה אני למד שאולי המניע העיקרי של אדם לפעול, הוא שהאדם שלם בליבו עם הפעולה אשר עליו לעשות. כאשר אדם שלם בליבו, הוא יכול לעשות כל פעולה שהוא חפץ. אמחיש דבר זה ע"י דוגמה: אני אדם מוגבל בארבעת הגפיים ובדיבור קשה. בשנות חיי הגעתי להישגים. הישגים אלה רכשתי מפני שהיה לי רצון עצום לרכושם.
תפילה לפעול פעולות מקיפות ויסודיות ע"י לב שלם
תפילה לקבלת לב שלם ע"מ לפעול פעולות מקיפות ויסודיות.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
א-להינו וא-לוהי אימותינו א-לוהי שרה, א-לוהי רבקה, א-לוהי רחל וא-לוהי לאה.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנותן לנו גוף ונפש ביחד.
הא-ל הנותן לנו לפעול פעולות מושלמות בעולמך.
תודה על הכל.
אנא אדון העולם.
תן לנו לפעול פעולות מקיפות ויסודיות ע"י לב שלם.
שנדע שאם כשלנו בפעולה אחת באפשרותנו לשוב ולעשותה ע"י הרצון החזק הקיים בנו לעשותה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה