פרשת וישלח: תפילת אמת

"קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות" (בראשית לב,יא)
פרשת השבוע פותחת במפגש של יעקב אבינו עם עשיו. לקראת המפגש יעקב שולח מלאכים לעשיו בשביל לדעת איך להתכונן למפגש זה. המלאכים שבים ומדווחים ליעקב שעשיו בא לקראתו עם ארבע מאות איש. בעקבות מידע זה, יעקב מתכונן למפגש זה בשלוש דרכים, נערך למלחמה עם עשיו, מתפלל להקב"ה שיציל אותו מעשיו, מכין מתנה לפייס את עשיו.
ברצוני לעסוק בתפילתו של יעקב. תחילת תפילתו של יעקב בפסוק המצוטט למעלה האומר, אין אני (יעקב) ראוי לכל החסדים האמתיים והצודקים שהקב"ה גמל איתי. יעקב מוסיף ואומר, אני אדם פשוט העובר את הירדן במקלי ועתה בעקבות שעשיו בא לקראתי עם ארבע מאות איש, אני מגן על עצמי ועל משפחתי ורכושי ואני מחלק אותנו לשני מחנות. בסופה של התפילה יעקב מבקש מהקב"ה שיציל אותו מעשיו.
אני מבקש ללמוד מתפילה זו, שכאשר אדם נגש לבקש דבר מהקב"ה, הוא צריך לגשת להקב"ה כאדם שלא עשה חסדים או בכלל מצוות בעבר, אלא כאדם המבקש בזכות עצמו עתה. תפילה כזו הבאה מכוח עצמנו בזמן ובמצב שאנו נמצאים בו עתה ואינה מתחשבת במעשינו בעבר, מראה שאנו מאמינים בהקב"ה עתה ולא מסתמכים על מה שהקב"ה עשה וסייע או ח"ו לא עשה ולא סייע בעבר. תפילה זו היא יותר אמתית כיוון שהיא מביעה אמונה חזקה בהקב"ה בכל עת ובכל מצב ללא תלות בגורמים אחרים.
תפילה בקשת לתפילה נכונה ואמתית
אשא תפילה אל שומע תפילה.
אתה בראת אותנו עם צרכים ועם בקשות.
בשעת צורך או בקשה עינינו נשואות אליך.
אנא אבא שבשמיים כוון אותנו לתפילה הנכונה והאמתית.
בזכות הכוונה זו נתפלל תפילות הראויות לשמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה