פרשת וישלח: עת להתקרב ועת ולהתרחק

יעקב הולך ומתקרב לארץ ישראל ולעשו.
הפחד גובר והמתח עולה כיצד יהיה המפגש עם עשו אחיו.
הבה נשלח מלאכים לראות כיצד עשו מתארגן למפגש זה.
המלאכים משיבים אותו דבר.
באנו לעשו אחיך ואתו ארבע מאות איש.
ויפחד יעקב ומחלק את משפחתו לשני מחנות.
כך, אם עשו יפגע במחנה אחד, המחנה השני לא יפגע.
יעקב מסב את ראשו ורואה את עשו.
בראותו את עשו, יעקב הולך ומשתחווה לפניו.
עתה עשו, אחי יעקב, רץ אליו ויחבקהו וינשקהו.
אחר כן כל משפחת יעקב נגשת ומשתחווה לפניו.
אף יעקב הביא לו מנחה.
כראות עשו את השמחה ואת האחווה במפגש,
עשו מציע ליעקב להמשיך ללכת ביחד.
יעקב מסרב לעצתו של עשו בנימוק שהליכתו איטית מפני הילדים והצאן.
מדוע סירבת יעקב?
אני זוכר את כל היחסים עם אחי עשו בפרשת תולדות.
החל בהריון של אמנו, דרך גנבת הבכורה ונתינת הברכה לי במקום לעשו.
בנוסף עשו איש שדה וציד אשר רץ מבוקר עד ערב וגם עתה רץ ויחבק וינשק אותי בצורה שלא הייתה לי כל כך נעימה.
עדיף לי להיפגש עם אחי עשו בזמנים המתאימים לי ובדרך המתאימה לי.
כך בעזרת השם נצליח לקיים מערכת יחסים פחות או יותר תקינה.
נתפלל בשעת רצון זו, שהקב"ה יפתח לבנו ביצירת קשרים מתאימה עם כל אחת ואחד.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה