פרשת וישלח: עשיית דברים קטנים ומאבק עליהם משתלמת

"וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר" (בראשית לב,כה)
"ויותר יעקב – שכח פכים קטנים וחזר עליהם" (רש"י על אתר)
פרשתנו מתחילה בתיאור חזרתם של משפחת יעקב אבינו לארץ כנען. יעקב מעביר את משפחתו את יבק. לאחר מכן, יעקב חוזר לנקודת המעבר שבה הם שהו לפני המעבר. רש"י המצוטט למעלה, מסביר את סיבת חזרתו של יעקב. בנקודת זמן זו ובמקום זה יעקב נאבק עם איש עד עלות השחר. הפרשנים אומרים, שהאיש שנאבק עם יעקב היה מלאך ה'. בסופו של מאבק זה, מלאך ה' משנה את שמו של יעקב לישראל.
פרשתנו מלמדת שלעתים כדי לעשות דברים קטנים, עשייתם דורשת מאבק ולעתים ממאבק זה יוצא דבר טוב. כמו שאנו רואים במאבק זה שמלאך ה' שינה את שמו של יעקב אבינו לישראל וכך שם עמנו עד היום. אמחיש דבר זה ע"י דוגמה. ההתארגנות בבוקר לוקחת ממני הרבה זמן ומאמץ. לדוגמה, בכדי שאני אלבש חולצה. א. אדם אחר צריך להלביש לי את החולצה. ב. אני צריך לרפות את ידי ע"מ שיהיה אפשר להלביש לי את החולצה. דברים אלה דורשים ממני הרבה זמן ומאמץ. אך בזכות השקעה זו, אני יכול לעשות מעשים חשובים ומעשים שאני אוהב לעשותם.
תפילה: בקשת לנתינת כוח למאבק בדברים הקטנים ע"מ לעשות דברים גדולים וחשובים
תפילה לאדון הכל
השולט בכל וידו בכל.
אנא מלך רחום וחנון.
תן לנו כוח להיאבק על הדברים הקטנים.
למען שנוכל לעשות לפניך את המעשים הגדולים והחשובים
בכך נזכה למלא את יעודנו בעולמך.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה