פרשת וישלח: בעל תשובה מקבלים את תשובתו ובעל חטא נשאר בחטאו

סיפור שמעון ולוי על הריגת אנשי שכם בגלל מעשה דינה, נחשב למעשה פשע.

בברכת יעקב לשמעון ולוי בעקבות מעשה שכם, נאמר "בסדם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחת כבודי….אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל".

אנו רואים שברכה זאת התקיימה בהמשך התורה בחלקה.

אנחנו רואים ששבט לוי, במעשה העגל, לא משתתף. עקב כך הוא נהפך למשרתי ה' בבית המקדש, אולם לא הייתה נחלה אלא היו לו 48 ערים בכל שבטי ישראל.

פרוש הדבר ששבט לוי חזר בתשובה ועקב כך  הקללה נהפכה לברכה בחלקה.

שבט שמעון, לעומת זאת, לא חזר בתשובה וממשיך לחטוא במעשה זמרי בן סלוא ומפני זה שבט שמעון מוטמע בתוך שבט יהודה.

מכאן רואים שהקב"ה מקבל את החוטא שחזר בתשובה אך אינו מקבל את החוטא שנשאר בחטאו.

השאר תגובה