פרשת וישב: מעשה אבות סימן לבנים

בפרשתנו יוסף מתחיל להתגלגל למצרים.

אנו רואים שיוסף כל הזמן נאמן לא-לוהיו וליהדות.

רואים את הנאמנות הזאת בשני אירועים בפרשה.

  • כאשר אשת פוטיפר רוצה לפתות אותו לשכב עימה, הוא בורח מחוץ לביתה.
  • בבית הסוהר, כששר האופים ושר המשקים לא יודעים את הפתרון לחלומותיהם, הם ניגשים ליוסף. יוסף אומר להם שהפתרון הוא בידי ה'.

מהיכן יוסף קיבל את אמונתו? ספרים לא היו אז וגם ישיבה גבוהה לא הייתה.

התשובה היא שיוסף קיבל חינוך מיעקב שהורה לו את הדרך בחיים.

אני חושב שהלימוד הטוב זה מאבא ואמא, או מורה אישי, שיתוו את הדרך.

 כאשר יש דרך סלולה ויסודות טובים, הביטחון הוא יותר גדול שהבן ימשיך בדרך אבותיו ומוריו.

שבת שלום

שאול ענבר

השאר תגובה