פרשת וירא: לחפש את הטוב ברע ולהשלים ביש

"ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע" (בראשית יח, כג)
אחת הפרשיות המופיעות בפרשתנו היא פרשייה של הפיכת סדום. אך טרם הפיכת סדום, אברהם מנסה למצוא נקודת זכות בסדום, כדי להצילה מהפיכתה. כולנו מכירים את המשא ומתן של אברהם אבינו עם הקב"ה בניסיון להציל את סדום. בכל פעם אברהם שואל את הקב"ה, האם נמצאים בסדום מספר צדיקים. בכל פעם הקב"ה משיבו, אין כמספר הזה צדיקים בסדום. כך אברהם ממשיך לשאול ולהוריד במספר הצדיקים בסדום עד שאברהם מגיע לשאול האם נמצאים עשרה צדיקים והקב"ה משיבו, שאין עשרה צדיקים. בעקבות תשובה זו, אברהם מקבל את הדין והקב"ה הופך את סדום.
השאלה שנעסוק בה, מדוע אברהם מנהל משא ומתן זה עם הקב"ה? הרי אברהם ידע שאנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד ובנוסף אברהם ידע שאת הפיכה זו, הקב"ה יבצע.
המטרה במשא ומתן זה להראות לנו שבכל רע צריך לחפש ולמצוא את הנקודות הטובות. כאשר אנו מחפשים ובוחנים היטב אם יש טוב ברע, גם במידה ולא מצאנו טוב ברע, החיפוש והבחינה של הטוב מקלות עלינו לקבל את הרע. מפני שהידיעה שהמצב רע ואין טוב עכשיו עתה, יכולה לתת שקט לאדם שאין לו מה לחפש טוב. בעקבות שקט זה וחוסר התעסקות ברע זה ולקבל את המצב כמו שהוא. מפני שאנו מרפים מהמצב הרע ועוברים להתעסק בדברים אחרים שגורמים לנו להרגיש טוב. תקופה זו יכולה לעבור יותר מהר ויותר בקלות.
אביא דוגמה, לעתים אני נמצא במצב רוח רע, אני מנסה לחפש נקודות אור במצב זה ואני לא מוצא את נקודות אלה. לאחר מכן אני מנסה לחפש את הסיבה הגורמת לי להיות במצב זה ושוב אני לא מוצא את הסיבה. ברגע זה כאשר לא מצאתי נקודות טובות וגם לא מצאתי את הסיבה למצב זה, אני עוזב את ההתעסקות במצב זה ועובר להתעסק בדברים אחרים. בעקבות העיסוק בדבר אחר, אני חש יותר טוב.
תפילה לראות טוב בכל מצב ולהשלים עם המצב
למנצח על העולם בכבודו.
אתה בראת אותנו במצב ובזמן מסוים.
אנחנו צריכים לגלות את הצדדים הטובים במצב ובזמן שאנחנו עתה.
אין זה דבר קל לעשות מפני שקשה לנו עתה.
אך חובתנו לעשות את זה, למען להטיב בעולמך ולנו עתה.
ואם עתה רע לנו ואין אנו מגלים את הטוב במצב ובזמן זה.
נשכיל לדעת שרגע זה הוא רע לנו ונחדל לתור אחר הטוב.
בזכות שלא נשים לליבנו לחפש אחר הטוב, תקופה זו תחלוף במהרה.
בזכותך ובזכות תפילה זו, תבוא תקופה טובה יותר.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה