פרשת ויצא: עוגן בחיים

ויתפלל יצחק לה' כי רבקה עקרה.
רבקה נפקדה מתפילה זו.
המרוץ ללידה מתחיל.
אך באמצע המרוץ מרגישה מאבק בין שני הוולדות.
רבקה אומרת בלבה, אם עכשיו הם נאבקים, מה יהיה איתם בחיים.
הם נולדים וגדלים שני הבנים
הבן הבכור היה איש שדה איש ציד והבן השני איש תם יושב אוהלים.
ערב אחד עשו איש השדה ואיש הציד מגיע הביתה עייף.
בבית הוא רואה את יעקב אחיו מבשל מעדן נזיד עדשים.
עשיו פונה ומבקש מיעקב מהמעדן בעד הבכורה.
יעקב מסכים לעסקה זו.
לבסוף עשו גונב בחזרה את הבכורה.
המאבק בין השנים רק הולך וגדל.
עוד זה הולך וזה בא.
אכן זה בא בגדול, יצחק אומר לעשו ללכת לצוד ציד בעבורו.
בעבור ציד זה, תקבל ברכה ממני.
רבקה שומעת את דברי יצחק, כנראה ברוח הקודש.
עקב הדברים האלה, רבקה מזעיקה את יעקב מבית המדרש ואומרת לו:
יעקב, שמעתי את דברי אביך לעשו.
אנא קח לי שני גדיי עיזים ואבשל אותם והבאת אותם לאביך וכך אביך יברך אותך.
יעקב עושה כבקשת רבקה אמו בנוסף רבקה מלבישה את יעקב בגדי עשו.
יעקב נכנס ליצחק ויצחק עורך מסדר זיהוי ובסופו אומר יצחק: הקול קול יעקב והידים ידי עשו.
לאחר מכן יצחק מברך את יעקב.
כאשר יעקב יצא מברכת יצחק, עשו מגיע לברכת יצחק ומגלה שיעקב קיבל ברכתו.
עשו מתכנן להרוג את יעקב על כך.
עקב כך רבקה שולחת את יעקב ללבן הארמי אחיה.
יעקב בורח ומגיע בלילה לחניית לילה, מתפלל בטרם ישכב ויירדם וינוח מכל מאבקיו עם עשו.
בלילה ההוא יעקב חולם חלום שהפך לו לעוגן בחייו.
בחלומו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע לשמים ומלאכי ארץ ישראל אשר שמרו על יעקב בכל מאבקיו עם עשו עלו בסולם ומלאכי חוץ לארץ יורדים מהסולם לשמור על יעקב בכל מאבקיו עם לבן.
בנוסף בחלומו כל הזמן ה' ניצב על הסולם ומלווה את יעקב בכל מאבקיו גם בארץ וגם בחוץ לארץ.
מה לא יותר טבעי להתעורר בבוקר ולצעוק, זה בית א-לוהים וזה שער השמים.
אחר הלילה הזה הלך יעקב בשלווה ללבן ועבר מה שעבר ללא להשמיע כמעט תלונה אחת ולהראות קושי אחד.
אנא ה' האר את כבודך עלינו וכך נדע שהכל ממך ולא ישמע תלונה מלפניך ולא נראה קושי בחיינו.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה