פרשת וארא: מכות מעוררות

"וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שמות ז,ד)
בפרשתנו פרעה מתחיל לקבל את עשרת המכות. הקב"ה מודיע למשה לפני המכות שהוא יקשה את לב פרעה. הקב"ה אינו חפץ שפרעה "יחזור בתשובה". להפך הקב"ה חפץ להרבות אותותיו ומופתיו במצרים. איני רוצה להיכנס לסיבות מדוע הקב"ה אינו חפץ שפרעה "יחזור בתשובה". ברצוני רק לציין עובדה זו,
ברצוני ללמוד מפרשה זו, שבניגוד לפרעה שהקב"ה אינו חפץ שהוא "יחזור בתשובה", אני חושב שהמכות שאנו מקבלים, מכות אלה כוונתן לעורר את המוכה לדבר מסוים ובעקבות כך רצוי שהמוכה יעשה מעשה ע"מ שלא ימשיך לקבל מכות. לדוגמה: ילד קטן הולך ברחוב ונופל מפני שהוא לא הלך היטב. בעקבות נפילתו, ילד זה חווה מכה חזקה. עקב מכה זו, ילד זה ילך בצורה טובה יותר בפעם הבאה. אנו רואים שמכה זו עוררה את הילד ללכת בצורה טובה יותר.
עתה ברצוני לשתף אתכם בדוגמה אישית בנושא זה. כידוע מצבי אינו כבעבר ב"ה. למרות או בזכות מצבי, אני מרגיש בתחומים אחרים שאני "פורח" מאד. אני לומד מדוגמה זו, שמצבי עורר אותי "לפרוח" בתחומים אחרים.
תפילה להתעורר ממכות
אשא תפילה להעיר אותי בכל עת.
אלוה-ינו ואלוה-י אבותינו אלוה-י אברהם, אלוה-י יצחק ואלוה-י יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל זמן.
הא-ל הנותן לי מכות כפי יכולתי.
הא-ל המעורר אותי לאורח חיים טוב ונכון יותר.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים, ריבון העולמים.
שאתעורר ללא מכות.
שאם אנוכי צריך להתעורר ע"י מכות. תן לי כוח להבין שכל מכה ומכה באה להעיר אותי.
אוסיף בקשה קטנה מלפניך, שכל הערה והערה תהיה משמעותית עבורי.
בזכות התעוררויות אלה, אמשיך להאיר.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה