פרשת דברים: משפט לא-להים מהו

"לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לא-להים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו" (דברים א ,יז)

בסימן טוב אנו פותחים את ספר דברים. בפרשתנו משה חוזר שוב ומורה לנו כיצד מערכת המשפט צריכה לפעול. ראשית מערכת המשפט צריכה להיות מורכבת מכמה סוגי ערכאות. בנוסף משה מורה כיצד על ערכאות אלה לשפוט, כגון: לא לתת העדפה לצד אחד מבעלי הדין. הסיבה שערכאות אלה צריכות לשפוט ע"פ אמות מידה מסוימת היא, כי המשפט לא-להים. 

אעסוק הפעם בפירוש הביטוי "כי המשפט לא-להים הוא". ביטוי זה אפשר להבינו בשתי דרכים:

  • אזהרה לשופט, שישפוט ע"פ אמות המידה שראינו בפרשה זו, כיוון שהקב"ה ציווה את אמות מידה אלה. 
  • אזהרה לשופט, שישפוט ע"פ אמות המידה שראינו בפרשה זו, כיוון שהקב"ה שופט כך והשופט צריך לשפוט בדרכו של הקב"ה.  

לכן שאנו באים לשפוט אדם אחר, אנו צריכים ראשית את שתי הבנות של ביטוי זה וכך בע"ה נשפוט בצדק ואמת כל אדם. 

תפילה לשפוט בצדק ואמת כל אדם 

תפילה לאלהים.  

הענקת תורה, מצוות, חוקים ומשפטים לצאן מרעיתך. 

הוספת לתת לנו חכמים אשר יורו לנו הלכה למעשה ודרכי התנהגות. 

אנו בני בריתך עלינו ללמוד ולהבין דרכך, למען שנשפוט בצדק ואמת. 

בזכות למידה זו והבנה זו, נשפוט בצדק ואמת כל אדם וכן נגדיל את שמך בעולם. 

ברוך אתה שומע תפילה.  

שבת שלום 

שאול ענבר

השאר תגובה