פרשת בראשית: ללמוד במקצת על דרכו של השם

"כִּי תַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה לֹא תֹסֵף תֵּת כֹּחָהּ לָךְ נָע וָנָד תִּהְיֶה בָאָרֶץ" (בראשית ד,יב)
בפרק ד' מסופר על קין והבל. קין איש האדמה היה והבל רועה צאן היה. יום אחד קין והבל מקריבים קורבן לה'. קין מקריב מפרי אדמתו והבל מקריב מבכורות צאנו. אולם הקב"ה מקבל את קורבנו של הבל ואת קורבנו של קין, הקב"ה אינו מקבל. כתוצאה מכך שהקב"ה מקבל רק את קורבנו של הבל, קין הורג הבל. בעקבות רצח זה, הקב"ה מעניש את קין. העונש היה, שקין יהיה נע ונד בארץ וגידוליו לא יצליחו ובנוסף לאחר שבעה דורות, הקב"ה יכרית את זרעו של קין.
אעסוק בשאלה, מדוע הקב"ה מעניש את קין בעונש זה ולא ממית את קין מיד, כנדרש מהעבירה שביצע. כלומר, קין צריך להיענש באותה מידה שקין ביצע את העבירה.
תשובה: סיפור קין והבל מתרחש בתחילת העולם הזה. עדיין האנושות אינה יודעת את דרכי ה' ואינה יודעת שלכל חטא/עבירה יש עונש, לכן הקב"ה "אינו יכול" להמית מיד את קין. שאם הקב"ה היה ממית את קין מיד, האנושות הייתה יכולה לומר, ממות זה טבעי הוא ולא עונש מה' על כך שקין אינו הקריב מפרי האדמה המובחר שהיה ברשותו. לכן הקב"ה העניש את קין עונש בתחום עיסוקו, שהאנושות תראה שבכל מקום שאיש האדמה מגיע לשם ומנסה לגדל דבר מה, גידולו אינו מצליח. כך יהיה ניתן להסיק שהאי-הצלחה זו, זה עונש מה'.
פרשה זו מלמדת אותנו, שהקב"ה מעניש את האדם על מעשה שנעשה בניגוד לרצונו. לימוד זה לימד אותנו במקצת על דרכו של הקב"ה.
תפילה ללמוד במקצת על דרכו של ה' יתברך
אשא תפילה.
אתה יצרת עולם זה ואתה שולט בו בעוז ובגבורה.
הכל בידיך.
אין דבר נעלם ממך.
אנא למד אותנו דרכיך.
בזכות לימוד זה, נעבדך כרצונך ונטיב דרכנו.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה