פרשת בהר להתייחס לכל פרט בעולם

מצווה ראשונה בפרשתנו, היא שמיטת קרקעות.
השאלה הידועה, מה שמיטה להר סיני?
התשובה, הקב"ה הוא המנהל בעולם או במילים אחרות, כל פרט בעולם זה הקב"ה.
צריך להבין משפט זה היטב, שלא נאמר, משפט מילים סתם הן.
הקב"ה ברא ובורא ומנהל את כל העולם.
כאשר נגיד משפט זה בשלילה.
התוצאה תהיה שלא יהיה עולם כלל.
מפני שכל העולם והבריאה היא הקב"ה.
דהיינו, שכל פרט בעולם רואים בו את הקב"ה.
מחשבה זו היא מופשטת מאוד.
אך ככל נטיב להבין מחשבה מופשטת זו, נבין שכל המציאות היא הקב"ה.
כך נבין את המציאות היא הקב"ה.
עתה אולי אפשר להתחיל להבין מה לשמיטה ולהר סיני.
מפני שהקרקע היא האל-הות.
ובעבודת ובהשבתת הקרקע, אנו מגלים את האל-הות בעולם.
בכך שמיטה שייכת להר סיני.
בנוסף, כל פרט ופרט הוא הווי-ה
דבר זה כדאי להבין והפנים ולהשתדל לחיות כך.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה