פרשת אמור: העבודה נעשית בגוף שלם

לכוהן בעל מום גופני, אסור להקריב את קורבנות ה'.

יש לשאול על הלכה זו, מדוע דווקא כאשר יש מום גופני ולא שיש מום שכלי, נפשי וכו'.

ליבי אומר לי לתרץ שאלה זו, כך.

כאשר יש מום גופני הנראה לעין, האדם כל זמנו רואה את מומו ואינו שלם עם גזרת ה' אשר גזר עליו.

באי-שלמות זו, אסור לעבוד במקדש.

מפני שעבודת המקדש דורשת שלמות הלב.

לעומת זו, מום שאינו נראה לעין , האדם אינו מתעסק בכל עת במומו.

בזכות כך, מחשבתו ועבודתו יותר שלמה וכך מותר לו לעבוד במקדש.

שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה